ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 083-061-2890

ส่วนประกอบที่สำคัญของรถโฟล์คลิฟท์

มารู้จักโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์

หลายโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีสินค้าจำนวนมากมักพึ่งพา 'รถโฟล์คลิฟท์' ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่สะดวก รวดเร็ว โดยรถโฟล์คลิฟท์เป็น รถยกประเภทหนึ่งทำหน้าที่ในการยกสัมภาระสิ่งของให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยโครงสร้างของโฟล์คลิฟมีดังนี้ 

 

ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ 
ให้เช่ารถโฟล์คลิฟ

 


โครงสร้างที่สำคัญของรถโฟล์คลิฟท์

1. โครงรถ ทำมาจากเหล็กพับคุณภาพ เพื่อเป็นแกนในการติดตั้ง เชื่อมต่อส่วนต่างๆของรถโฟล์คลิฟท์เข้าด้วยกัน 
2. งา ทำหน้าที่ในการรองรับสัมภาระ สำหรับการเคลื่อนย้าย ใช้งานโดยการสอดเข้าพาเลทเพื่อทำหน้าที่ยกขึ้น-ลง ทำการเคลื่อนย้ายสัมภาระ 
3. เสารถ ตัวเสาของรถโฟล์คลิฟท์จะอยู่ด้านหน้าของคนขับ เพื่อเป็นรางเลื่อนงา ให้เลื่อนขึ้น-ลงยกสิ่งของได้อย่างสะดวก 
4. ล้อหน้าล้อหลัง ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ และขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ให้ไปตามจุดหมายต่างๆ โดยล้อหน้าถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ำหนักจำนวนมาก ทำให้ล้อหน้าของรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าล้อหลัง 
5. แผงกั้นและหลังคา เป็นโครงสร้างเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและป้องกันไม่ให้สัมภาระตกหล่นเสียหาย  
6. น้ำหนักถ่วงท้ายรถ ทำหน้าที่สร้างความสมดุลให้แก่รถโฟล์คลิฟท์ เมื่อต้องแบกรับน้ำหนักจากสัมภาระจำนวนมาก อาจทำให้ท้ายหลังกระดกขณะบรรทุกสิ่งของได้


บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด ให้บริการในการซื้อ-ขาย และให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ เช่ารถโฟล์คลิฟท์พร้อมคนขับ เช่ารถโฟล์คลิฟท์รายวัน รายเดือน เช่าโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์หลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น รถโฟล์คลิฟท์ 6 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 10 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 16 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 23 ตัน เป็นต้น นอกจากนี้เรายังให้มีบริการให้เช่ารถเครน 10 - 250 ตัน พร้อมพนักงานขับที่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถยกโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกกับกลุ่มเป้าทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก จนถึงรายใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด 
http://porsiriyont-forklift.com
porsiriyontforklift.brand.co.th