ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 083-061-2890

ใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย

ข้อแนะนำในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้ถูกวิธี  

รถโฟล์คลิฟท์ คือ รถที่ช่วยในการทุ่นแรงในการยก สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีจำนวนหรือน้ำหนักที่มาก ประโยชน์ที่สำคัญคือช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุและของคนและสิ่งของ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น คลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า อุตสาหกรรมขนส่ง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
 

ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์

ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์


ข้อแนะนำในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้ปลอดภัย 

- หมั่นตรวจสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน ทั้งการตรวจสภาพโดยรอบ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ 
- ใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้ถูกประเภท เพื่อไม่ให้การแบกสัมภาระเกินขนาด อาจจะทำให้เกิดอันตรายระหว่างทำงานได้ รถโฟล์คลิฟท์มีหลากหลายขนาด อาทิเช่น รถโฟล์คลิฟท์ 3 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 5 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 10 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 24 ตัน เป็นต้น 
- ขนสัมภาระให้สมดุลกับพาเลท ให้สัมภาระอยู่ตรงกลางสมดุลกับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่เอียงหน้า เอียงหลัง หรือเอียงข้าง และตรวจเช็กพาเลทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการความเสียหายที่อาจตามมาภายหลังได้ 
- ใช้ความเร็วที่กำหนดในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ เพื่อไม่ให้สัมภาระเกิดความเสียหาย เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 


บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด ให้บริการในการซื้อ-ขาย และให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ เช่ารถโฟล์คลิฟท์พร้อมคนขับ เช่ารถโฟล์คลิฟท์รายวัน รายเดือน เช่าโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์หลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น รถโฟล์คลิฟท์ 6 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 10 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 16 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ 23 ตัน เป็นต้น นอกจากนี้เรายังให้มีบริการให้เช่ารถเครน 10 - 250 ตัน พร้อมพนักงานขับที่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถยกโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกกับกลุ่มเป้าทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก จนถึงรายใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ  

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด 
http://porsiriyont-forklift.com
porsiriyontforklift.brand.co.th