สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   684  
2 Apr 2024   547  
3 Apr 2024   320  
4 Apr 2024   342  
5 Apr 2024   427  
6 Apr 2024   278  
7 Apr 2024   1312  
8 Apr 2024   2242  
9 Apr 2024   2318  
10 Apr 2024   1878  
11 Apr 2024   1792  
12 Apr 2024   1924  
13 Apr 2024   1648  
14 Apr 2024   437  
15 Apr 2024   611  
16 Apr 2024   66  
17 Apr 2024   0  
18 Apr 2024   0  
19 Apr 2024   0  
20 Apr 2024   0  
21 Apr 2024   0  
22 Apr 2024   0  
23 Apr 2024   0  
24 Apr 2024   0  
25 Apr 2024   0  
26 Apr 2024   0  
27 Apr 2024   0  
28 Apr 2024   0  
29 Apr 2024   0  
30 Apr 2024   0