สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2022   189  
2 Sep 2022   206  
3 Sep 2022   175  
4 Sep 2022   214  
5 Sep 2022   194  
6 Sep 2022   195  
7 Sep 2022   296  
8 Sep 2022   196  
9 Sep 2022   256  
10 Sep 2022   323  
11 Sep 2022   337  
12 Sep 2022   347  
13 Sep 2022   338  
14 Sep 2022   283  
15 Sep 2022   291  
16 Sep 2022   255  
17 Sep 2022   466  
18 Sep 2022   1730  
19 Sep 2022   236  
20 Sep 2022   249  
21 Sep 2022   220  
22 Sep 2022   309  
23 Sep 2022   235  
24 Sep 2022   226  
25 Sep 2022   407  
26 Sep 2022   329  
27 Sep 2022   262  
28 Sep 2022   424  
29 Sep 2022   268  
30 Sep 2022   192