สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   243  
2 Jun 2022   285  
3 Jun 2022   248  
4 Jun 2022   246  
5 Jun 2022   172  
6 Jun 2022   277  
7 Jun 2022   280  
8 Jun 2022   296  
9 Jun 2022   306  
10 Jun 2022   241  
11 Jun 2022   214  
12 Jun 2022   171  
13 Jun 2022   220  
14 Jun 2022   260  
15 Jun 2022   525  
16 Jun 2022   325  
17 Jun 2022   178  
18 Jun 2022   174  
19 Jun 2022   169  
20 Jun 2022   237  
21 Jun 2022   198  
22 Jun 2022   263  
23 Jun 2022   259  
24 Jun 2022   235  
25 Jun 2022   224  
26 Jun 2022   216  
27 Jun 2022   255  
28 Jun 2022   286  
29 Jun 2022   383  
30 Jun 2022   332