สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   272  
2 Apr 2022   345  
3 Apr 2022   325  
4 Apr 2022   300  
5 Apr 2022   298  
6 Apr 2022   220  
7 Apr 2022   285  
8 Apr 2022   254  
9 Apr 2022   371  
10 Apr 2022   171  
11 Apr 2022   230  
12 Apr 2022   253  
13 Apr 2022   249  
14 Apr 2022   302  
15 Apr 2022   229  
16 Apr 2022   223  
17 Apr 2022   166  
18 Apr 2022   428  
19 Apr 2022   365  
20 Apr 2022   389  
21 Apr 2022   220  
22 Apr 2022   260  
23 Apr 2022   354  
24 Apr 2022   347  
25 Apr 2022   342  
26 Apr 2022   320  
27 Apr 2022   282  
28 Apr 2022   404  
29 Apr 2022   351  
30 Apr 2022   557