สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   318  
2 Feb 2022   217  
3 Feb 2022   183  
4 Feb 2022   236  
5 Feb 2022   332  
6 Feb 2022   271  
7 Feb 2022   340  
8 Feb 2022   414  
9 Feb 2022   330  
10 Feb 2022   253  
11 Feb 2022   258  
12 Feb 2022   238  
13 Feb 2022   285  
14 Feb 2022   350  
15 Feb 2022   280  
16 Feb 2022   271  
17 Feb 2022   262  
18 Feb 2022   414  
19 Feb 2022   235  
20 Feb 2022   210  
21 Feb 2022   309  
22 Feb 2022   516  
23 Feb 2022   415  
24 Feb 2022   248  
25 Feb 2022   293  
26 Feb 2022   300  
27 Feb 2022   252  
28 Feb 2022   254